Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Informacja

Informacja dotycząca Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Będzinie przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

  Komendant Powiatowy Policji w Będzinie

  z siedzibą przy ul. Bema 1 w Będzinie, kod pocztowy 42-500.

   

 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest:

  asp. szt. Maciej Maj

  tel. 32 36 80 210, e-mail: iod@bedzin.ka.policja.gov.pl

   

 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:
  a) w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  a w
  szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO).

  b) w celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

  c) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO)

  d) w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień,
  ale niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

  e) w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji bądź

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Będzinie
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Łotocki
do góry