Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status prawny

Komenda Powiatowa jest jednostką organizacyjną Policji przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Będzinie, realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych, dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze Powiatu Będzińskiego.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Metryczka

Data publikacji 02.09.2008
Data modyfikacji 30.01.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Będzinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Krakowiak
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Krakowiak
do góry